Ustawa pod nazwą „Polski Ład” wprowadza nowe obowiązki dla podatników m.in. z branży gastronomicznej. Polski Ład dotknie restauracje nie tylko pod kątem zmian w rozliczeniach podatkowych ale również wymiany lub zakupu nowego sprzętu.

Istotne są tutaj dwa terminy w odniesieniu do nowych obowiązków podatników:

1.01.2022 – konieczność zapewnienia instrumentu płatniczego, który pozwoli na przyjmowanie elektronicznych form zapłaty

–  1.07.2022 – konieczność integracji kas fiskalnych online z terminalem płatniczym

Instrument płatniczy do elektronicznych form zapłaty – co to jest?

Mówiąc wprost, jest to dowolna forma przyjmowania płatności w formie elektronicznej. Mowa tu o kartach płatniczych, przelewach mobilnych (np. BLIK), ale także ta definicja obejmuje przelewy elektroniczne. Do obsługi tych typów transakcji na chwilę obecną niezbędny jest terminal płatniczy.

Oznacza to, że podatnicy, którzy dotąd unikali terminali płatniczych, np. ze względu na prowizje od transakcji, teraz zostali zobligowani do ich instalacji.

Jakie kary za brak terminala?

Nie jest jasne, jakie kary będą groziły za niewypełnienie obowiązku zapewnienia akceptacji elektronicznych form zapłaty. Na ten moment w ustawie nie są przewidziane sankcje w formie grzywny, mowa jedynie o braku możliwości ubiegania się o zwrot VAT tzw. szybką ścieżką, którą przewiduje „Polski Ład”.

Możliwe, że bardziej dotkliwe sankcje zostaną wprowadzone do ustawy w formie nowelizacji w późniejszym terminie. Będzie to zależało od tempa instalacji terminali płatniczych.

Integracja terminala z kasa fiskalną – co to oznacza?

Drugi z nowych obowiązków, dotyczy zapewnienia integracji terminala płatniczego z kasą online.

Od razu wyjaśniamy – dotyczy to wyłącznie kas fiskalnych online, które technicznie (kasy Posnet) są gotowe do tej integracji. Obowiązek ten nie dotyczy drukarek fiskalnych online  – są one wyłączone z konieczności posiadania komunikacji z terminalem płatniczym.

Kasa fiskalna online i terminal zasadniczo są łatwe do integracji. Wiodący producenci przewidzieli  taką współpracę już na etapie wdrażania kas online w 2019 roku. Nie oznacza to jednak, że każdy terminal będzie pasował do każdej kasy. Niektóre terminale płatnicze uniemożliwiają połączenie z kasą i w takiej sytuacji konieczna będzie wymiana terminala. Jeśli podatnik ma wątpliwości czy jego terminal będzie współpracował z kasą online, powinien skontaktować się z dostawcą terminala i podając model kasy fiskalnej uzyskać informacje o dalszych krokach.

Uwaga – za brak wypełnienia obowiązku integracji terminala z kasa fiskalną online, ustawa „Polski Ład” przewiduje sankcję do 5000 zł.

Cyt.: „W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew obowiązkowi, (…) nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.” (ust. 6kb w art. 111 wejdzie w życie z dn. 1.07.2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) – [Kasy rejestrujące] – Podatek od towarów i usług)

Warto zatem w terminie zadbać o integrację aby uniknąć dotkliwych kar.

Zmiana podatków w restauracjach

Należy pamietać, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku wzrośnie teraz do 30.000 PLN dla podatników rozliczających na zasadach ogólnych. Drugi próg podatkowy wzrośnie do 120.000 PLN. Po przekroczeniu tego progu zastosowana będzie stawka podatku na poziomie 32%.

Różnica pojawi się również w rozliczaniu składki zdrowotnej, której wysokość uzależniona będzie od sposobu opodatkowania oraz dochodu/przychodu w zależności, czy przedsiębiorca rozliczał będzie się według ryczałtu, liniowo lub według skali podatkowej.

Karta podatkowa stopniowo będzie wygaszana. To oznacza, że nikt w tym roku nie będzie mógł już przejść na kartę podatkową. Przedsiębiorcy, którzy z niej korzystają w przyszłym roku będą musieli zdecydować się na inną formę opodatkowania.

-Rozliczający się liniowo zapłacą 4,9 % dochodu ale nie mniej niż 9% wynagrodzenia minimalnego

-Dla rozliczających się według skali podatkowej będzie to 9% dochodu

-Firmy rozliczające się według ryczałtu zapłacą % przeciętnego wynagrodzenia w zależności od przychodu.