Zawód managera w ostatnich latach staje się niezwykle popularny w wielu branżach a szczególnie jeśli chodzi o gastronomiczną. Od trafności decyzji managera i wdrożonego przez niego modelu kierowania lokalem zależy w dużej mierze sukces restauracji. Manager restauracji staje się często osobą zastępującą właściciela. Dzieje się tak w momencie kiedy lokali przybywa a kontrola nad nimi staje się priorytetowa.

Po pierwsze  trzeba wziąć pod uwagę fakt, że zawód ten jest bardzo odpowiedzialny i wymaga posiadania wielu różnych zdolności. Manager restauracji to osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania w lokalu gastronomicznym w skład której wchodzą:

-Podejmowanie decyzji

-Planowanie (dostaw, zatrudnienia, działań marketingowych)

-Organizowanie (pracy lokalu, logistyki, eventów)

-Motywowanie i kontrolowanie pracowników

-Podnoszenie jakości oferowanych usług i produktów

Manager restauracji to przede wszystkim osoba posiadająca zdolności przywódcze, pozytywnie nastawiona do wyzwań i potrafiąca wyzwolić w ludziach ich pasje oraz potencjał.  Managerem restauracji nie może być osoba, która nie ma autorytetu wśród pracowników lub nie potrafi wywrzeć presji (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) kontrolując porządek, kontakt z gośćmi czy jakość serwisu. Manager powinien efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi i być odporny na stres. Łatwo to napisać trudniej zweryfikować. W restauracjach często zdarza się, że kierownikiem zostaje osoba, która ma duże doświadczenie w danym lokalu, pracowała w gastronomii albo przeszła wszystkie szczeble kariery począwszy od pomocy kuchennej przez obsługę kelnerską.

Manager restauracji a jego obowiązki

Obowiązki osoby odpowiedzialnej za zarządzanie lokalem gastronomicznym często różnią się od typu i wielkości restauracji. Inne obowiązki będzie miał manager restauracji z gwiazdkami Michellina a inne one będą w pobliskiej kawiarence. Biorąc pod uwagę jednak fakt wspólnej branży, część obowiązków jest taka sama dla wszystkich osób kierujących lokalami gastronomicznymi i jest to:

-Dbanie o miłą atmosferę

-Dbanie o wystrój, klimat i estetykę restauracji

-Kontakt z gośćmi i organizacja przyjęć, bankietów, koncertów, programów artystycznych, spotkań kulturalnych oraz imprez okolicznościowych,

-Kontrolowanie magazynu lokalu

-Ograniczanie strat restauracji, bistro, kawiarni

Sporządzanie raportów i prowadzenie spraw finansowych

Oprócz powyższych obowiązków manager restauracji powinien zrozumieć, że goście w lokalu zawsze maja racją, oczekiwania pracowników i obietnice pracodawcy powinny być przejrzyste dla obydwu stron. Manager musi mieć świadomość, że kucharz którego zatrudnia czy obsługa nadają się do tej pracy.Praca osoby na stanowisku zarządczym opiera sie też na ostrożnym podejściu do reklamy lokalu. Należy przewidzieć reklamę w gazecie, radiu i nowoczesnymi kanałami social media a także bezpośrednio przez stronę www. Nie można zapominać o szczegółowej analizie przepływów finansowych. Dzięki temu łatwiej ocenić ryzyko (niewypłacalności) lub opóźnień w płatnościach. Przepływy finansowe dużo prościej oceniać mając narzędzia takie jak oprogramowanie dla gastronomii.

Zakres prac managera jest na tyle obszerny, że powinien być też odpowiednio wynagradzany. Zdarzają się i takie lokale gdzie manager restauracji zarabia tyle samo albo nawet więcej niż jego właściciel. Rola i odpowiedzialność takiej osoby są na tyle wysokie, że zatrudnienie powinno być przemyślane pod kątem zaufania, doświadczenia i kompetencji, która bezpośrednio przekłada się na promocję, jakość oferowanych usług i gwarancję marki pod, którą działa lokal gastronomiczny.