Kim jest manager restauracji? 

Zawód managera często charakteryzuje się szerokim i różnorodnym zakresem obowiązków. Z tego względu właściciele restauracji, którzy decydują się zatrudnić managera restauracji, powinni dokładnie doprecyzować swoje oczekiwania. Przygotowaliśmy ten wpis, aby pomóc określić kompetencje oraz zadania jakie wpisane są w rolę managera restauracji.

Przyjmując ogólną definicję, managerem restauracji jest osoba odpowiedzialna za nadzorowanie, organizowanie i koordynowanie operacji w restauracji, tak aby wszystko przebiegało sprawnie Jednak manager restauracji to nie tylko osoba, która zna się na prowadzeniu restauracji, ale przede wszystkim pracownik, który jest dobrze zorganizowany, posiada wysokie zdolności przywódcze i co więcej – nie boi się wyzwań. Od podjętych decyzji managera i wdrożonego przez niego modelu kierowania lokalem, w dużej mierze zależy  sukces restauracji.

Często zdarza się, że manager zostaje wyłoniony spośród dotychczasowych pracowników. Jednak pomimo wysokiej efektywności w obecnych obowiązkach, taka osoba nie koniecznie może sprostać wyzwaniom managera. Lider zespołu musi odpowiednio zarządzać zespołem, mieć zdolności interpersonalne, analityczne oraz wiedzę z zakresu marketingu i sprzedaży.


Przykładowe obowiązki managera

Zarządzanie zespołem

To główne i chyba najtrudniejsze zadanie należące do managera. Kierownik odpowiedzialny jest za zatrudnianie pracowników, wdrażanie ich oraz utrzymanie przyjętych standardów obsługi. Powinien posiadać wiedzę na temat wymagań na wybranym stanowisku, aby zatrudniać odpowiednie osoby, które spełniają założone kryteria. Osoba na tym stanowisku musi wykazywać się elastycznością, aby z jednej strony efektywnie delegować i egzekwować zadania personelu, z drugiej – być wsparciem dla pracowników,  w momencie gdy tego potrzebują.

Manager powinien dostrzegać również problemy z jakimi mierzą się pracownicy. Jednak w tym aspekcie dużo bardziej efektywne jest kształtowanie oczekiwanych postaw, niż dawanie gotowych rozwiązań. Manager powinien organizować spotkania dla personelu, podczas którego omawiane są napotykane trudności. Ważne,  aby  podczas takich spotkań leader zespołu potrafił aktywnie wsłuchać się w głos pracowników oraz pytać ich jakie oni mają propozycje rozwiązań.. Dzięki temu pracownicy uczą się samodzielności, podejmowania odpowiednich decyzji oraz co ważne -pracy zespołowej. Ich aktywny udział w organizacji pracy, da im poczucie wpływu na działania restauracji – a to duża dawka motywacji.

Kiedy restauracja zatrudnia wielu pracowników, zdarza się że może dojść do konfliktów między nimi, szczególnie na linii bar-kuchnia. Atmosfera w pracy jest ogromnie istotna dla dobrego funkcjonowania restauracji, a konflikty najczęściej wynikają z niewiedzy pracowników w zakresie ich kompetencji i obowiązków. Manager powinien być dobrym obserwatorem, aby wiedzieć jak kształtują się relację wśród pracowników, aby zadbać o dobrą atmosferę w pracy.

manager restauracji zarządzenie zespołem


Zarządzanie finansami

Manager powinien mieć również pewne zdolności analityczne, które istotne są w zarządzaniu finansami restauracji. Tutaj ważne jest, aby kontrolować ceny zamawianego towaru, egzekwować rozbieżności na raportach i stanach magazynowych oraz eliminować marnowanie produktów. Takie pojęcia jak przychód, rozchód, inwentaryzacja czy foodcost powinny być dobrze znane osobie na stanowisku managera. Ponieważ kontrola towaru jest czasochłonna, ważne jest, aby manager potrafił odpowiednio delegował zadania pracownikom, ale również był w stanie weryfikować dostarczane mu dane. W tym aspekcie niezbędnym narzędziem do pracy będą informacje pozyskane z systemu POS. Manager powinien płynnie poruszać się po danych, aby nie tylko weryfikować rozbieżności, ale też przewidywać trendy dotyczące sprzedaży.

manager restauracji zarządzanie finansami
Manager to łącznik między gośćmi a restauracją

Manager z jednej strony zarządza pracą na zapleczu restauracji, z drugiej – skupia uwagę na gościach. Bardzo ważna jest umiejętność pozyskiwania opinii od gości oraz obserwowania ich zachowań i potrzeb. Tu warto uwzględniać potrzeby osób starszych i młodszych, stałych bywalców oraz potencjalnych, nowych klientów. Kompetentny manager powinien nie tylko przyjmować pozytywne opinie, ale też mierzyć się  z tymi krytycznymi i co najważniejsze – umieć wyciągać z nich wnioski.

Marketing i promocja lokalu

W dobie konkurencji i zmieniających się potrzeb gości, ważną kompetencją managera jest wiedza dotycząca marketingu i promocji lokalu. Należy tu uwzględnić znajomość różnych kanałów sprzedaży oraz powszechnych strategii ich wykorzystania.  Obserwowanie trendów panujących na rynku gastronomicznym, jest ważnym elementem pracy managera, a jego kreatywność i pomysłowość pomoże wyróżnić restaurację na tle konkurencji. Pomimo, że coraz więcej restauracji decyduje się na współpracę z agencjami marketingowymi to manager powinien posiadać wiedzę na temat swoich obecnych i potencjalnych gości, aby lepiej dotrzeć do nich z promocją lokalu i osiągnąć założone cele.

manager restauracji zarządzanie marką
Jak rekrutować managera restauracji?

Kiedy już otrzymasz życiorysy potencjalnych kandydatów, warto odpowiednio przygotować się do rozmowy. Przygotuj kilka pytań, które szczególnie zweryfikują pożądane kompetencje na stanowisku managera. Warto odnosić się do zdobytego dotychczas doświadczenia oraz zrobić mały research na temat restauracji, w których Twój kandydat pracował. Zwróć uwagę na popularność tych restauracji, opinie oraz jakość ich usług. Doświadczenie w prowadzeniu restauracji jest niezwykle ważne, ale podczas rozmowy kwalifikacyjnej skoncentruj się również na zdolnościach miękkich i aparycji potencjalnego managera. Znalezienie idealnego kandydata na managera jest niezwykle trudne, ale kandydaci z dużym doświadczeniem w prowadzeniu finansów restauracji, mogą okazać się mało empatyczni i wzbudzać niechęć pracowników i gości. Dlatego w doborze managera najważniejszy wydaje się jego potencjał, chęci i nastawienie do pracy.

Zamówienia online dla restauracji

zamówienia online baner