Panika w kuchni, obsługa trzęsącymi się rękami obsługuje gości, a właściciel z przyklejonym na twarzy uśmiechem wita gościa specjalnego. Kontrola sanepidu z urzędnikiem na czele to postać z koszmarów dla wielu restauratorów, a jeszcze bardziej dla właścicieli małych lokali, którym spełnienie wymogów sprawia spory kłopot. Kiedy faktycznie należy się bać, czemu służy kontrola sanepidu i czy strach przed nią nie jest czasem przesadzony…?

Uprawnienia sanepidu

Zgodnie z prawem Sanepid posiada szereg uprawnień, umożliwiających szybką i zdecydowaną reakcję na sygnały, które mogą zagrozić ludzkiemu życiu bądź zdrowiu. W myśl tej zasady Sanepid może:

-odwiedzić lokal gastronomiczny bez zapowiedzi (jednak tylko wówczas, gdy istnieje potencjalne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne)

-zażądać okazania dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, a także domagać się pisemnych i ustnych informacji o lokalu

-przygotować z dostępnych dokumentów notatki lub kopie, przesłuchiwać pracowników zamieszanych w daną sytuację, a także pobrać próbki do badań laboratoryjnych

-w sytuacji kiedy jest przekonany, że doszło do zagrożenia życia lub zdrowia, może wydać decyzję o zamknięciu lokalu

Kontrola sanepidu w lokalu gastronomicznym

Według prawa kontrola Sanepidu musi być zapowiedziana. Od momentu zgłoszenia lokalu do kontroli sanepid ma 7-30 dni na podjęcie czynności kontrolnych, istnieją jednak pewne wyjątki. W sytuacji kiedy istnieje zagrożenia zdrowia lub życia wtedy kontrola może być niezapowiedziana. Podobnie jest w sytuacji corocznych wizyt przeprowadzanych w tak zwanych lokalach sezonowych, wtedy dodatkowe uprawnienia daje inspektorom Sanepidu Unia Europejska, dzięki której odbycie niezapowiedzianej kontroli jest możliwe zgodnie z prawem.  Niezapowiedzianą wizytę sanepid może również złożyć z uwagi na skargi klientów – w momencie kiedy doszło np. do zatrucia pokarmowego.

Co może nakazać inspektor

Kiedy w trakcie przeprowadzonej kontroli urzędnik stwierdzi, że w lokalu nie są przestrzegane określone przepisy związane z wymogami higieniczno – zdrowotnymi, wtedy bowiem wydaje decyzję o wyeliminowaniu w ustalonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości. W niektórych sytuacjach sprawa może być bardziej skomplikowana i wiązać z zastosowaniem przez inspekcję poważniejszych kar, szczególnie jeżeli uzna, że stwierdzone nieprawidłowości spowodowały bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Inspektor ma wtedy prawo unieruchomić lokal gastronomiczny.

Natomiast jeśli występuje przypuszczenie, że produkt wytwarzany przez restauratora stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, sanepid ma obowiązek wydać decyzję o wstrzymaniu jego wytwarzania.

Gorący okres letni

Szczególnie w okresie wakacyjnym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadza szereg kontroli w wielu lokalach gastronomicznych. Pod lupę szczególnie brane są lokale w nadmorskich kurortach turystycznych.

Zdarza się, że latem jedzenie jest źle przechowywane, rozwijające się np. w produktach żywnościowych bakterie mogą doprowadzić do groźnych zatruć.

Co robić, żeby nie bać się kontroli Sanepidu

Przestrzegaj zasad czystości na co dzień. Sprzątanie nie może odbywać się okazjonalnie, bo wtedy opór pracowników jest znacznie większy niż wykonywanie tych czynności w ramach codziennej rutyny.

-Dbaj o pomieszczenia socjalne. Urzędnik zagląda nie tylko do kuchni.

-Trzymaj porządek w dokumentacji, zwłaszcza tej dotyczącej książeczek zdrowia.

-Pamiętaj o odpowiednio zorganizowanym stanowisku do mycia rąk. Takie drobiazgi jak instrukcje czy odpowiednie mydło i ręczniki pozwolą uniknąć wielu nerwów.

-Kontroluj zapasy. Jeśli przechowujesz sporo towarów, sprawdzaj okresowo daty ważności.

-Zatrzymaj się w pędzie i zabaw się czasem w urzędnika. Przejdź przez lokal i popatrz jego oczami, a sam zobaczysz co trzeba poprawić.

-Ucz pracowników dobrych nawyków. Jeśli nie myją rąk na co dzień będzie łatwiej o wpadkę przy urzędniku.

-Nie panikuj! Jeśli w rażący sposób nie naruszasz zasad higieny nikt nie zamknie lokalu ani nie nałoży kary. Urzędnik po prostu przekaże konieczność naprawy wykrytych nieprawidłowości.

Więcej informacji możemy zdobyć kontaktując się bezpośrednio z Główny Inspektorat Sanitarny