Kasy fiskalne online i drukarki fiskalne online to nowy rodzaj urządzeń fiskalnych, które poprzez internet komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Od kiedy?

Według  ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach:

Kasy fiskalne online i poszczególne branże

Od 1 stycznia 2020 roku:

1 Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;

2 Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Od 1 lipca 2020 roku:

1 Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

2 Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od 1 stycznia 2021 roku:

1 Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Do kiedy mogę używać starej kasy/drukarki?

Ostateczny termin zaprzestania wykorzystywania urządzeń fiskalnych starego typu w stacjonarnych lokalach gastronomicznych to 30.06.2020 roku. Spodziewać się można, że wielu podatników zdecyduje się zaczekać do ostatniej chwili z wymiana urządzenia. Warto mieć na uwadze, że w takiej sytuacji dostępność urządzeń i serwisów do fiskalizacji może być ograniczona. Dobrym wyjściem będzie więc zaopatrzenie się w kasę ONLINE wcześniej aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Czy dostanę zwrot kosztów wymiany?

Ustawa przewiduje, że podatnicy, których obejmuje obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ONLINE, mogą skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto. Nie więcej jednak niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Podatnicy, którzy instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również mogą skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE. Zwrot kosztów zakupu urządzeń kupionych przed datą obowiązku użytkowania (czyli dla gastronomii 1.07.2020) będzie także możliwy przed objęciem danej branży nowymi przepisami.

Przykład: Jeśli prowadzisz restaurację i już teraz kupisz kasę ONLINE, o zwrot wydatków na zakup możesz ubiegać się od razu.

Co z internetem?

Kasy fiskalne online wymagają połączenia z internetem i każdy użytkownik musi zapewnić stały dostęp do internetu. Dzięki temu kasa może łączyć się z Repozytorium. W praktyce oznacza to, że w przypadku braku dostępu do internetu (np. chwilowa awaria łącza) nie możesz prowadzić sprzedaży.

W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach np. z powodu stałego braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności, możesz uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z Centralnym Repozytorium Kas w innych, w z góry ustalonych z Urzędem Skarbowym terminach.

Mam foodtrucka, co teraz? Czy kasy fiskalne online też mnie dotyczą?

Nic. Nowe przepisy nie obejmują mobilnych placówek gastronomicznych, zatem nie musisz nic zmieniać.

Jakie jeszcze zmiany?

Ustawodawca wprowadzając nowe regulacje związane z kasami online, dorzucił też kilka nowych:

Oświadczenie o przeszkoleniu

Jako podatnik, jesteś zobowiązany zapoznać osobę prowadzącą ewidencję (obsługującą kasę), przed rozpoczęciem jej prowadzenia bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego. Musisz poinformować także jakie są skutki ich nieprzestrzegania.

Osoba ta, musi złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Jest to o tyle istotne, że w przypadku kontroli, nie mając takiego oświadczenia od pracownika, ponosisz pełną odpowiedzialność za niewydanie paragonu.  Sytuacja wygląda identycznie w przypadku innych uchybień we właściwej ewidencji sprzedaży.

Wzór informacji oraz oświadczenia pobierzesz Tutaj.

Kiedy?

– nowi pracownicy przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie
– do 31 maja 2019 r. pracownicy zatrudnieni przed 1 maja 2019 r.

Obowiązkowy przegląd

Jak dotychczas, obowiązkowy przegląd musi zostać wykonany nie rzadziej niż raz na 24 miesiące. Nowy jest sposób rejestracji wykonanych przeglądów. Informacja taka trafia także do Centralnego Repozytorium Kas.

Urząd Skarbowy ma od razu informację o tym że dany podatnik nie dopełnił obowiązku wykonania przeglądu. Kara za brak przeglądu wynosi300 zł od urządzenia.

Odczyt pamięci fiskalnej

Jako podatnik musisz zachować dane z pamięci chronionej a protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie (bez udziału US). Nie jak dotychczas w miejscu wskazanym przez Urząd (najczęściej siedziba US). Podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu do US w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.

Zmiana matrycy stawek VAT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych dla wszystkich urządzeń fiskalnych.

Dla drukarek zafiskalizowanych przed 1 maja 2019 roku, konieczne jest ponowne skonfigurowanie stawek VAT. Zgodnie z nowym schematem do dnia 31 lipca 2019 roku (§59 w/w rozporządzenia) wyglądają one następująco:

  1. Dla stawek podatkowych oznaczonych Literą „A” – przypisana stawka podstawowa to 23%
  2. Stawki oznaczone literą „B” –  mają przypisaną stawkę 8%
  3. Podatki oznaczone literą „C” – mają przypisaną stawkę 5%
  4. Na urządzeniach litera „D” – to stawka obniżona 0%
  5. Litera „E” –  to przypisane zwolnienie od podatku
  6. Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki

Kasy online. Czy mam się czego obawiać?

Absolutnie nie! Oczywiście koszt wymiany urządzenia jest nieunikniony, ale mając w perspektywie rok na adaptację, można się do niej przygotować. Pod warunkiem że nie zostawisz tego na ostatni moment.

Zwracamy uwagę na sprzedawców naciągaczy, którzy obiecują wymianę elementu w kasie lub zapewniają, że drukarki sprzedawane kilka miesięcy wcześniej staną się nagle “online”. Więcej możecie przeczytać w naszym artykule (click)

Czy to coś zmieni?

Sztandarowy przykład Ministerstwa Finansów: na tej samej ulicy dwóch podatników z tej samej branży prowadzi biznes. Jeden rejestruje sprzedaż na kasie, drugi – okazjonalnie w związku z czym nie odprowadza części podatku. Zmiana ma wymusić na tym drugim rejestrację wszystkich transakcji – ale czy tak będzie w rzeczywistości?

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem Kasy fiskalnej online, koniecznie odwiedź naszą stronę:

kasy fiskalne online ristorio

Linki do ustawy i rozporządzeń:

USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.
– Kasy rejestrujące – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.
– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.
– Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.