Co to jest kasa fiskalna? Na początek odrobina teorii!

Kasa fiskalna to urządzenie, które w prawidłowy sposób ewidencjonuje sprzedaż Twoich usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej bądź na rzecz rolników ryczałtowych. Obowiązek ten wynika z artykułu 111 ustęp 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Dla Ciebie urządzenie to jest obowiązkowe, jeżeli prowadzisz sprzedaż na rzecz osób wyżej wymienionych lub prowadzisz taki rodzaj działalności który bezwzględnie obliguje Cię do posiadania kasy fiskalnej. (Katalog takich czynności został wymieniony w artykule 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (link znajdziecie „Tutaj”))

W rozporządzeniu tym przewidziane są również następujące zwolnienia;

  • Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Oczywiście Ministerstwo przewidziało kilka rodzajów działalności gospodarczych, które z tego obowiązku są zwolnione. Zwolnień należy szukać w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
  • Zwolnienie ze względu na wysokość obrotów. Jeśli w danym roku podatkowym obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczą kwoty 20 tys. zł, wówczas nie masz obowiązku instalowania kasy fiskalnej. Obowiązek taki powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przekroczyłeś limit 20 tys. Zł

Kasa fiskalna ulga na zakup

Jeżeli zaczynasz prowadzenie działalności gospodarczej i już wiesz, że nie dotyczą Cię żadne powyższe zwolnienia, to musisz zainstalować i zgłosić do Urzędu Skarbowego kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną jeszcze przed wykonaniem pierwszej sprzedaży.

Dlaczego warto ubiegać się o ulgę albo zwrot na zakup kasy fiskalnej?

Możesz odzyskać część zainwestowanych pieniędzy. Korzystając z ulgi na zakup urządzenia fiskalnego przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku część kwoty na zakup każdej z kas/drukarek rejestrujących.

Czy mogę zgłosić więcej kas fiskalnych lub drukarek i zwiększyć wartość zwrotu?

Jeżeli przewidujemy rozwój działalności i rozszerzenie punktów sprzedaży w ramach tej samej działalności to zgłaszając jedno lub więcej urządzeń otrzymamy ulgę na każde z urządzeń. Przy zgłoszeniu większej ilości urządzeń musisz pamiętać o tym, że wszystkie muszą zostać wprowadzone do obrotu w ciągu 30 dni od daty ich zgłoszenia.

Co mam zrobić, żeby otrzymać ulgę na zakup kasy fiskalnej?

  1. Przed fiskalizacją należy wysłać zawiadomienie do właściwego Urzędu Skarbowego o zamiarze zainstalowania kasy (lub kas) i podanie ich ilości. Dokument znajdziecie Tutaj
  2. Jeżeli mamy już zakupione urządzenie to następnie przechodzimy do procesu fiskalizacji. Fiskalizacja drukarki to czynność jednorazowa, służąca zsynchronizowaniu pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy, a zakończona wydrukowaniem dobowego raportu fiskalnego. Czynność tę przeprowadza serwisant, którego usługę zazwyczaj „dostajemy” w pakiecie wraz z zakupem kasy lub systemy gastronomicznego typu POS.
  3. Kasa fiskalna musi zostać zgłoszona we właściwym urzędzie skarbowym. Zgłoszenie takie powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji. W załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych został zamieszczony wzór zgłoszenia kasy fiskalnej, którym powinien posługiwać się podatnik. Możecie go znaleźć również Tutaj

Po wyżej wymienionych czynnościach następuje nadanie numeru ewidencyjnego przez Urząd Skarbowy. Jest to numer indywidualny, dotyczący wyłącznie jednego urządzenia.

Podatnik po jego otrzymaniu jest zobowiązany do umieszczenia go w sposób trwały na kasie.