E-paragony i pierwsze informacje na temat zmian fiskalnych

Informacje na temat rewolucji w rozliczeniach (e-paragony) pomiędzy podatnikiem a fiskusem po raz pierwszy pojawiły się już w 2015 roku. W pierwszych wywiadach z podsekretarzem stanu w ministerstwie rozwoju Tadeuszem Kościńskim dowiedzieliśmy się, że planowana jest duża reforma. Nazywać się będzie w ramach projektu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Dotyczy wymiany starych urządzeń fiskalnych na nowe, które mają być połączone z internetem. Głównie w celu przesyłania informacji podatkowych do centralnego repozytorium danych. Samych kas fiskalnych w czasie wywiadu było w kraju ponad 1,5 mln.

Czas start!

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) podpisały 28 Grudnia 2016 r. list intencyjny w sprawie uruchomienia platformy paragonów elektronicznych. Reforma zapowiadana na koniec roku 2016 nie doszła do skutku. Podstawową przyczyną był brak szczegółowych informacji w jaki sposób urządzenia fiskalne będą przesyłać dane na serwery ministerstwa. Wiele systemów sprzedażowych powoli przygotowuje się do reformy, ale samo oprogramowanie POS nie wystarczy. Przynajmniej 40% urządzeń w kraju to proste kasy fiskalne bez oprogramowania. Drukarki fiskalne (urządzenia sprzężone z oprogramowaniem) będą musiały być wymienione na drukarki fiskalne online

E-paragony i internet

Wśród znakomitej większości przedsiębiorców okazuje się, że dostęp do internetu nie jest sprawą oczywistą. Wymiana lub modernizacja urządzenia fiskalnego może być równoznaczna z koniecznością podpisania umowy na dostawę usług telekomunikacyjnych. Proces wymiany wszystkich kas wg założeń może potrwać 3-4 lata. Klienci sklepów i punktów gastronomicznych mają mieć wybór jakiego rodzaju paragon otrzymają.

Zmiany dla klientów, przedsiębiorców i administracji

Głównym celem jest zmniejszenie strefy niekontrolowanej (szara strefa), weryfikacja poprawności rozliczeń między firmą a fiskusem. Istotna jest ogólnie rozumiana promocja przepływu bezgotówkowego. Bezpośrednio ze strony Ministerstwa Rozwoju możemy dowiedzieć się, że w ramach reformy przewiduje się wdrożenie – e-Faktur w relacjach B2A (zamówienia publiczne), wdrożenie e-Faktur w relacjach B2B i e-paragony dla sektora B2C. Oznacza to, że zmiany dotyczyć będą całego sektora gospodarki w relacjach klient/przedsiębiorca/administracja państwowa. Wprowadzenie elektronicznej wysyłki danych dodatkowo ma ułatwić gromadzenie informacji o transakcjach, np. bankom w celu profilowania oferty pod konkretnego klienta.

Jakie korzyści odniesie konsument a jakie przedsiębiorstwo i Państwo?

Dla konsumenta zmian szykuje się najmniej. Po pierwsze, jak wynika z zapewnień Ministerstwa nie będziemy musieli nosić ze sobą papierowych kwitków, na których często po krótkim czasie nie widać już informacji o zakupionej usłudze lub produkcie (wynika to z kasowych rolek termicznych). Dodatkowo e-paragony mają pomóc w zarządzaniu własnym budżetem i ułatwić składanie reklamacji. Trudno się nie zgodzić biorąc pod uwagę, że nader często czynnikiem powodującym brak zgłaszania reklamacji występującej usterki lub wady produktu jest problem ze znalezieniem paragonu.

Dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorcy obowiązkowa inwestycja ma pomóc w obniżeniu kosztów fakturowania i przetwarzania danych, wymianę dokumentów (koszt wysyłek pocztowych) i obsługi zamówień publicznych w przedsiębiorstwach. Koszt obsługi faktury papierowej został wyliczony na poziomie: 2 PLN a koszt przetwarzania e-Faktury: ok 0,56 PLN. Idąc dalej przedsiębiorca będzie mógł uczestniczyć w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE, który należy rozumieć jako możliwość zakupu i sprzedaży na terenie całej Unii bez względu na lokalizację.

Co będzie konieczne żeby prowadzić sprzedaż zgodnie z prawem?

Konieczna stanie się wymiana lub modernizacja urządzenia fiskalnego, które do ciągłej pracy będzie potrzebowało połączenia z internetem. W pierwszym, nieznanym jeszcze okresie system z e-paragonym nie będzie obowiązkowy. Osoby, które niedawno zakupiły nowe kasy będą mogły podłączyć się do systemu dobrowolnie. OKres w którym konieczna będzie wymiana urządzenia na nowe, wynosić będzie maksymalnie 1 rok. Na podstawie projektu rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 dowiadujemy się, że jednym z celów projektu jest „możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań”. Bez względu zatem czy posiada się nowa kasę czy nową drukarkę fiskalną, urządzenia te i tak będą musiały być wymienione w całości. Z pomocą ma przyjść możliwość dofinansowania zakupu przez ministerstwo. Jak zwykle pojawia się pytanie o poziom i warunki tego dofinansowania.

E-paragony w sektorze gospodarczym

Dla sektora administracji zmian szykuje się najwięcej. Pierwsza z wymienianych korzyści jest obniżenie kosztów fakturowania i przetwarzania danych, wymiany dokumentów, obsługi zamówień w około 18500 jednostkach administracji publicznej. Liczby robią wrażenie bo oprócz prawdopodobnego zmniejszenia kosztów obiegu dokumentów, koszty urzędnicze również się zmniejszą. Druga z nich to oszczędność na poziomie 6-7% w wydatkach na zamówienia publiczne, kompleksową e-obsługę dostaw publicznych i zmniejszenie liczby sporów sądowych.

Od kiedy e-paragony?

Biorąc pod uwagę fakt, żę w chwili obecnej trwają prace legislacyjne Ministerstwa Rozwoju na poziomie warunków technicznych, którym musza odpowiadać kasy rejestrujące, data 1 stycznia 2018 może okazać się niepewna. Ostatnie konsultacje publiczne odbyły się 27.09.2016 a to dopiero trzeci z dziesięciu punktów warunkujących skierowanie aktu prawnego do ogłoszenia (dotyczącego samych kas!). Z ostatnich informacji wynika, że obowiązkowa wymiana kas fiskalnych on-line nastąpi 1 Lipca 20120