Aplikacja fiskalna na telefon to rewolucja w przedsiębiorczości. Czy firmy będą mogły rejestrować sprzedaż na smartfonie?

Spróbowaliśmy zebrać najbardziej istotne informacje dotyczące aplikacji fiskalnej i przebić się przez kruczki prawne. Odpowiemy na nurtujące przedsiębiorców pytania: po co aplikacja fiskalna zamiast kasy, czemu ma służyć, komu pomoże a komu nie?

Aplikacja fiskalna jako zwalczanie nierejestrowanej sprzedaży detalicznej

Oficjalne uzasadnienie przedstawione przez Rządowe Centrum Legislacji – „Uwzględnia się potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub nieprawidłowemu prowadzeniu ewidencji sprzedaży przez podatników oraz zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, a także bezpiecznego przesyłania tych danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas”

Mówiąc wprost aplikacja fiskalna ma na celu ograniczenie zjawiska uchylania się od opodatkowania. W zamyśle podjęcie walki ze szarą strefą ma przyczynić się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców. (Więcej możemy przeczytać na oficjalnej stronie urzędu legislacja.rcl.gov.pl)

Ewidencja sprzedaży oparta o tak zwane kasy wirtualne ma już zastosowanie w innych krajach. Obowiązują na Słowacji, w Czechach, Chorwacji i Austrii. W każdym z tych krajów uszczelnienie systemu podatku VAT przybrało trochę inny charakter. Jak będzie wyglądać to w Polsce?

Program fiskalny – Jak to ma działać?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany do rejestracji sprzedaży będzie mógł zainstalować na swoim telefonie lub tablecie aplikację fiskalną. Dzięki niej każda transakcja będzie zarejestrowana on-line i przesłana do Centralnego Repozytorium Ministerstwa Finansów. Podatnik będzie musiał otrzymać wpis do Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących i przejść proces fiskalizacji. Cechą charakterystyczną identyfikującą podatnika będzie specjalny certyfikat. Każdego dnia aplikacja będzie pobierać unikalny token, który zezwala na sprzedaż fiskalną.

 

wirtualna kasa fiskalna

Zalety wirtualnej kasy fiskalnej

Jedną z barier przy rozpoczęciu działalności gospodarczej jest zakup urządzenia fiskalnego. Kasy i drukarki fiskalne w zależności od rozwiązania to koszt na poziomie od tysiąca do kilku tysięcy złotych. Oprogramowanie fiskalne pozwoli wykluczyć koszty zakupu drogiego sprzętu. Na pewno trzeba będzie zainwestować w zakup lub subskrypcję oprogramowania i ewentualnie wymaganego certyfikatu.

Kolejną przewagą oprogramowania fiskalnego nad urządzeniami jest zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie kosztów cyklicznych związanych z klasycznymi kasami fiskalnymi. Nie będą potrzebne już oddzielne rejestracje, wizyty w urzędach, obowiązkowe przeglądy i usługi dodatkowe. Serwisowanie systemu odbywać się będzie po stronie producenta oprogramowania i Centralnego Repozytorium Kas.

Według Ministerstwa Finansów oprogramowanie fiskalne ma zatem ułatwić założenie działalności gospodarczej i pomóc też innym przedsiębiorcom w ramach danej branży. Ci mniejsi, których nie było stać na urządzenia będą mogli wyjść ze szarej strefy i wpływać tym samym na wzrost uczciwej konkurencji.

Wyeliminowanie nielegalnych działań będzie korzystne nie tylko dla budżetu Państwa, ale też dla uczciwych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie walczyć ceną ze szarą strefą.

Wygoda prowadzenia działalności

Za każdym razem gdy zmieniały się przepisy, urządzenia trzeba było wymieniać na nowe albo serwisować wprowadzając nowe ustawienia. Wirtualne programy fiskalne będą bardziej elastyczne pod względem zmian w przepisach i spowodują płynne przejście ze starego obszaru uwarunkowań podatkowych do nowego. Wyrywkowe kontrole skarbowe nie będą już tak powszechne.

Co z e-paragonem?

Klient restauracji lub sklepu będzie mógł otrzymać potwierdzenie dokonania transakcji na telefon albo za pomocą paragonu internetowego. Ten przyjdzie smsem albo mailowo.

Z jednej strony wprowadzenie elektronicznych zapisów transakcji ułatwi konsumentom dochodzenia swoich praw (zgubienie paragonu, wyblakła treść). Z drugiej jednak dostarczymy instytucjom takim jak banki wielu informacji na temat naszych nawyków. Więcej na temat e-paragonów napisaliśmy w osobnym artykule, który znajdziesz tutaj – https://ristorio.com/e-paragony/

Od kiedy aplikacja fiskalna?

Przepisy dotyczące kas fiskalnych w formie oprogramowania zgodnie z założeniami MF mają wejść w życie od 1.01.2020 roku.
Należy pamiętać, że według obowiązujących przepisów każdy przedsiębiorca, który sprzedaje towary bądź usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Wyjątek stanowią firmy, których obroty nie przekraczają 20 tys. zł rocznie. Jednak wiele rodzajów usług, jak na przykład świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) są wyłączone z tego zwolnienia.